స్నేహితులు. ముఖ్యంగా సిఫార్సు మా కొత్త క్రీడాకారులు. మీరు జ్ఞాపకం ఉంటుంది ఏమి ద్వారా ప్రమాణం ఎంచుకోండి. మీరు అడగండి. అవును, కేవలం ఓటు కోసం అత్యంత తెలివైన, ప్రసారక, స్నేహపూర్వక, ఆసక్తికరమైన వ్యక్తి. ఒక మంచి స్నేహితుడు, స్నేహితుడు, సహచరుడు. పాల్గొనే. పడుతుంది సమయం ఉదయం. స్వాగతం బిగినర్స్.

ఈ సోమవారం పాస్ ఎవరూ, మరియు మొత్తం వారం ఉంటుంది. నేను మీరు ఆనందం మరియు విజయవంతమైన. మీరు అవకాశం విచారణ కోసం మూడు రోజులు. యొక్క అన్ని ప్రయోజనాలు అత్యధిక ర్యాంకు మరియు నిర్ణయించుకుంటారు లేదో. అతను మీరు అవసరం, కోసం అభ్యర్థన విచారణ. ఉపయోగించడానికి ఈ ఆఫర్ మాత్రమే ఒకసారి. మీ అభిప్రాయం మాకు చాలా ముఖ్యం.

వేశారు

ఈ పోల్ లో చాట్ మరియు గుంపు లో

About