ఒక మహిళా అని పోలీసులు కనుగొన్న తర్వాత, కామన్స్ లక్ష్యం స్టోర్

రెండు వందల పౌండ్ల, పోలీసు ప్రకారం

అతను చేపల్లో ఒక రకం జుట్టు మరియు ధరించి జరిగినది. ఖాకీ లఘు చిత్రాలు మరియు ఒక నీలం -షర్టు అని చెప్పారు»సెయింట్ మేరీ కాలేజ్». అది పోలీసు యొక్క ఒక ఫోటో విడుదలైంది అనుమానితుడు లో ప్రజల ఆశలు, తన గుర్తింపు కావచ్చు కనుగొన్నారు ప్రకారం. పోలీసు తో ఎవరైనా సమాచారం కాల్ చెస్టర్ వద్ద పోలీసులు — లేదా నేర సమాధానం

About