మెక్సికన్ రౌలెట్ ఒక వైవిధ్యం యొక్క గేమ్ మరియు అది చాలా పోలి అమెరికన్: అయితే ఇది ఫీచర్ ద్వారా ఒక ముప్పై-తొమ్మిది కంపార్ట్మెంట్లు చక్రం. అందువలన ఒక కంపార్ట్మెంట్ కంటే ఎక్కువ అమెరికన్ రౌలెట్, ఇది సంఖ్యా. మెక్సికన్ రౌలెట్ మరింత ప్రమాదకర కంటే అమెరికన్ రౌలెట్. సంభావ్యత కోల్పోతారు సంపూర్ణమైన మీ సాధిస్తుందని పెరుగుతుంది కనుక అది సాధ్యమే.

ఇతర మాటలలో, ఇది కష్టం చేయడానికి గణనీయమైన విజయాలు మెక్సికన్ రౌలెట్ కంటే ఇతర వైవిధ్యాలు గేమ్. అంతిమ లక్ష్యం యొక్క మెక్సికన్ రౌలెట్ లో అదే ఉంది.

ఇతర వైవిధ్యాలు

ఆట ప్లే ఉంచడానికి సాధిస్తుందని ప్రయత్నం సూచన గెలుచుకున్న సంఖ్య మరియు లేదా విజేత రకం సంఖ్య. సాధిస్తుందని ప్రధానంగా ఉంచుతారు సాధారణ అవకాశాలు. ప్రతి కుప్ప చిప్స్ వచ్చింది ఒక నిర్దిష్ట రంగు మరియు కేటాయించిన ఒక నిర్దిష్ట ఆటగాడు, కాబట్టి తేడాను మధ్య సాధిస్తుందని కార్పెట్ మీద. మెక్సికన్ రౌలెట్ ఆటగాళ్ళు చోటు వివిధ సాధిస్తుందని అదే సంఖ్య, దాని రంగు లేదా దాని పారిటీ, విభిన్నంగా నుండి ఇతర వైవిధ్యాలు రౌలెట్. విధివిధానాలను ఆట యొక్క ఆ పోలి ఉంటాయి నటించిన ఫ్రెంచ్ రౌలెట్ మరియు ఇతర పందెం ఆకృతీకరణలు అందుబాటులో మూలలో పందెం పందెం నాలుగు సంఖ్యలు తో ఒక్క పందెం, బెట్టింగ్ మీద విభజనల ఈ నాలుగు సంఖ్యలు. డజను పందెం చేయవచ్చు. మీరు గెలుచుకున్న మొత్తాన్ని రెండు సార్లు మీ ప్రారంభ పందెం మరియు మీరు పందెం పన్నెండు సంఖ్యలు ఒక సమయంలో. లో మెక్సికన్ రౌలెట్, కలిగి అవకాశాలను వస్తాయి, మరియు కూడా ఇది చేయవచ్చు. మీ సాధిస్తుందని తక్కువ లేదా అదృశ్యం, మీరు మంచి స్థానంలో బహుళ సాధిస్తుందని కోల్పోకుండా చాలా డబ్బు. లాభాలు కావచ్చు తక్కువ గణనీయమైన ఈ విధంగా, రత నుండి జూదం

About